Havebyen Mozart

Om Havebyen

Havebyen Mozart består af 76 huse med i alt [146] beboere, legeplads, boldbane, butik med gratis kaffe, grenplads, genbrugsrum og et klubhus under opførelse.

Kort over havebyen

 

 

Mozarts historie

Havebyen Mozart blev oprettet i 1948 med det formål at optage helårsbeboere, der var blevet opsagt fra andre kolonihaver i Københavns Kommune. Haveforeningen lejer arealet af Københavns Kommune og udlejer loderne til beboerne. Siden har Havebyen fungeret som en helårshave/boligforening, selv om det oprindeligt var kommunens intention, at Havebyen efterhånden skulle udvilke sig til et almindeligt kolonihaveområde. I lejekontrakten fra 1948 står der, at huset skal nedrives ved fraflytning, og loddet udlejes til kolonihavebrug. Den herskende bolignød og materialeknaphed gjorde det meget vanskeligt at følge denne regel.

Havebyen ligger ved og på den gamle kystlinie på opfyld af hovedsageligt byggeaffald iblandet industri og dagrenovation. Opfyldningen er siden fortsat, og det nærmeste vand nu er i fiskerihavnen 300 meter mod sydøst. Se Sydhavnstippens hjemmeside: http://www.sydhavnstippen.dk/wp-content/historiske-kystlinier-1854-1970.pdf .

De første huse er bygget i en tid, hvor intet måtte gå til spilde, og alt kunne bruges. Materialerne blev klunset, og de nærliggende Ford og Citroën samlefabrikker har leveret meget træ fra pakkasser. Havebyen har en lang tradition for selvbyggeri og fantasifulde løsninger, og husene er løbende renoveret og genopbygget.

Beboerne stod i de første 50 år selv, og i fællesskab, for at byggemodne området, indlægge vand, anlægge veje, legeplads og klubhus. Den midlertidige status gjorde blandt andet, at foreningen selv måtte betale for elmasterne, og at telefonnettet indtil slutningen af 90’erne bestod af 4-5 master, hvorfra ledningerne gik frit gennem luften rundt til husene. Telefonnettet er i dag erstattet af vores eget fibernet. Vejbelysningen bestod af master med et kabel til det nærmeste hus, hvor man så kunne fratrække et beløb på den månedlige haveleje til foreningen mod at tænde lampen. Havebyen forestod selv dagrenovationen, indtil R98 blev opmærksom på dette monopolbrud en gang i 90’erne.

Det seneste årti har stået i normaliseringen eller lovligørelsens tegn. Vandmiljøplanen tilskyndede kommunen til at kloakere, og fjernvarmen er også nået hertil. Der er lagt et stort arbejde i at forberede en lokalplan for området. Der er lavet brandsikring, dér hvor husene ligge tættere end 5 meter, og alle huse er opmålt og registrerede. Det medførte et 6 år langt byggestop, til stor frustration for de tidligere så aktive selvbyggere. Lokalplanen er vedtaget og der er søgt byggetilladelse til alle husene.

Udviklingen fra husvildeboliger på en losseplads til et boligområde med grønne omgivelser kræver fornyet lejekontrakt med kommunen. Det kommer til at koste noget mere, til gengæld for bl.a. et langt opsigelsesvarsel. Forhandlingerne har stået på i over 10 år, og er langt om længe afsluttet.

Lokalplan nr 430 ”Frederikshøj og Mozart” vedtaget 30 oktober 2008.

print